Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR104A (4 Kênh)
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR104A (4 Kênh)
5,390,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR104A (4 Kênh) 5,390,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR108A (8 Kênh)
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR108A (8 Kênh)
7,690,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR108A (8 Kênh) 7,690,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR216A (16 Kênh)
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR216A (16 Kênh)
15,190,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR216A (16 Kênh) 15,190,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR416A (16 Kênh)
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR416A (16 Kênh)
21,890,000₫
Đầu ghi hình kỹ thuật số CJ-HDR416A (16 Kênh) 21,890,000₫