-20%
Điện thoại Samsung Galaxy S23 Plus 5G 8G/512GB
Điện thoại Samsung Galaxy S23 Plus 5G 8G/512GB
23,990,000₫
Điện thoại Samsung Galaxy S23 Plus 5G 8G/512GB 23,990,000₫ 29,990,000₫

Khuyến Mãi:

Đặt hàng đến ngày 17/02/2023

Giao hàng từ ngày 18/02/2023