Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,290,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tăng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Acer AS XC-780
Máy bộ Acer AS XC-780
11,790,000₫
Máy bộ Acer AS XC-780 11,790,000₫

Khuyến Mãi:

  • Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+Vi Tính 2.0
   • Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
10,390,000₫
Máy bộ ASUS K31A i5-4460 10,390,000₫

Khuyến Mãi:

  • Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+Vi Tính 2.0
   • Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK
-11%
Máy bộ BK G3260/4G/500G
Máy bộ BK G3260/4G/500G
4,990,000₫
Máy bộ BK G3260/4G/500G 4,990,000₫ 5,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK G4400/4G/500G
Máy bộ BK G4400/4G/500G
5,890,000₫
Máy bộ BK G4400/4G/500G 5,890,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
7,890,000₫
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G 7,890,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
7,590,000₫
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G 7,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

-8%
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
10,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G 10,990,000₫ 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
12,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G 12,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
9,990,000₫
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
9,590,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G 9,590,000₫

Khuyến Mãi:

 • Trả góp 0%
 • Tặng chuột & Bàn phím
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
10,690,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Trả góp 0%
 • Tặng Bàn phím + Chuột + Lót chuột
-7%
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
13,990,000₫
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G 13,990,000₫ 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-2%
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
15,990,000₫
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G 15,990,000₫ 16,390,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
14,790,000₫
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G 14,790,000₫

Khuyến Mãi:

 • Trả góp 0%
 • Tặng Bàn phím + Chuột + Lót chuột
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
16,990,000₫
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2) 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-12%
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New
5,290,000₫
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New 5,290,000₫ 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF 14,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T) 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
10,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G) 10,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
12,290,000₫
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT 12,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
12,900,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614) 12,900,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
14,490,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613) 14,490,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
13,190,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071) 13,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
13,990,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF 13,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

-14%
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New
5,990,000₫
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New 5,990,000₫ 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
11,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF 11,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
9,190,000₫
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T) 9,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
11,935,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF 11,935,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
11,190,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41) 11,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA)
8,790,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA) 8,790,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA)
10,850,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA) 10,850,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA)
14,650,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA) 14,650,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA )
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA )
9,460,000₫
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA ) 9,460,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA )
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA )
11,440,000₫
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA ) 11,440,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA)
Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA)
9,350,000₫
Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA) 9,350,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA)
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA)
16,350,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA) 16,350,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA )
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA )
17,050,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA ) 17,050,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA )
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA )
19,745,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA ) 19,745,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA)
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA)
20,955,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA) 20,955,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK