Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tăng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
6,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ PUBG 1
Máy bộ PUBG 1
36,500,000₫
Máy bộ PUBG 1 36,500,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Acer AS XC-780
Máy bộ Acer AS XC-780
11,790,000₫
Máy bộ Acer AS XC-780 11,790,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ ASUS K31A i5-4460
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
10,390,000₫
Máy bộ ASUS K31A i5-4460 10,390,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ BK i3-7100/4G/500G
Máy bộ BK i3-7100/4G/500G
7,990,000₫
Giảm 500K
Máy bộ BK i3-7100/4G/500G 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Giảm tiền mặt 500.000đ
 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-10%
Máy bộ BK G3260/4G/500G
Máy bộ BK G3260/4G/500G
5,690,000₫
Máy bộ BK G3260/4G/500G 5,690,000₫ 6,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK G4400/4G/500G
Máy bộ BK G4400/4G/500G
6,290,000₫
Giảm 500K
Máy bộ BK G4400/4G/500G 6,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Giảm tiền mặt 500.000đ
 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
7,890,000₫
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G 7,890,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
7,990,000₫
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-8%
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
10,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G 10,990,000₫ 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
12,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G 12,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-4%
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
10,290,000₫
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G 10,290,000₫ 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

 

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
10,990,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G 10,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
10,690,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-5%
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
14,290,000₫
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G 14,290,000₫ 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-1%
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
16,190,000₫
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G 16,190,000₫ 16,390,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
14,990,000₫
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
16,990,000₫
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2) 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New
5,290,000₫
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New 5,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF
13,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF 13,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF 14,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T)
12,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T) 12,690,000₫ 13,145,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G )
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G )
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G ) 14,190,000₫ 14,590,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G )
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G )
13,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G ) 13,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1)
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T) 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
10,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G) 10,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-5%
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T) 9,990,000₫ 10,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB) 8,990,000₫ 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879)
13,145,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879) 13,145,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880)
15,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880) 15,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10)
Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10)
25,490,000₫
Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10) 25,490,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Optilex 3050SFF
Máy bộ Dell Optilex 3050SFF
12,290,000₫
Máy bộ Dell Optilex 3050SFF 12,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0