-11%
Máy bộ BK G3260/4G/500G
Máy bộ BK G3260/4G/500G
4,990,000₫
Máy bộ BK G3260/4G/500G 4,990,000₫ 5,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK G4400/4G/500G
Máy bộ BK G4400/4G/500G
5,890,000₫
Máy bộ BK G4400/4G/500G 5,890,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
7,890,000₫
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G 7,890,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
7,590,000₫
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G 7,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

-8%
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
10,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G 10,990,000₫ 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
12,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G 12,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
9,990,000₫
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
9,590,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G 9,590,000₫

Khuyến Mãi:

  • Trả góp 0%
  • Tặng chuột & Bàn phím
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
10,690,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

  • Trả góp 0%
  • Tặng Bàn phím + Chuột + Lót chuột
-7%
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
13,990,000₫
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G 13,990,000₫ 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-2%
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
15,990,000₫
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G 15,990,000₫ 16,390,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
14,790,000₫
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G 14,790,000₫

Khuyến Mãi:

  • Trả góp 0%
  • Tặng Bàn phím + Chuột + Lót chuột
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
16,990,000₫
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột