Máy bộ BK i3-7100/4G/500G
Máy bộ BK i3-7100/4G/500G
7,990,000₫
Giảm 500K
Máy bộ BK i3-7100/4G/500G 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Giảm tiền mặt 500.000đ
 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-10%
Máy bộ BK G3260/4G/500G
Máy bộ BK G3260/4G/500G
5,690,000₫
Máy bộ BK G3260/4G/500G 5,690,000₫ 6,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK G4400/4G/500G
Máy bộ BK G4400/4G/500G
6,290,000₫
Giảm 500K
Máy bộ BK G4400/4G/500G 6,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Giảm tiền mặt 500.000đ
 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G
7,890,000₫
Máy bộ BK i3-7100/4G/1000G 7,890,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G
7,990,000₫
Máy bộ BK I3-7100/4G/500G 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-8%
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G
10,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/4G/500/VGA-1G 10,990,000₫ 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
12,990,000₫
Máy bộ BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G 12,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-4%
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G
10,290,000₫
Máy bộ BK i5-6400/4G/500G 10,290,000₫ 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

 

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G
10,990,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G 10,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G
10,690,000₫
Máy bộ BK I5-7400/4G/500G Card rời 1G 10,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-5%
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G
14,290,000₫
Máy bộ BK i7-4770/8G/1000/VGA-1G 14,290,000₫ 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-1%
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G
16,190,000₫
Máy bộ BK i7-4790/8G/1000/VGA-2G 16,190,000₫ 16,390,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G
14,990,000₫
Máy bộ BK I7-7700/8G/1T Card rời 1G 14,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
16,990,000₫
Máy bộ BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0