-23%
Máy bộ BK Pentium G6405/8GB/240GB SSD/Free DOS/
Máy bộ BK Pentium G6405/8GB/240GB SSD/Free DOS/
4,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK Pentium G6405/8GB/240GB SSD/Free DOS/ 4,990,000₫ 6,490,000₫

Khuyến Mãi:

Đặt trước

-17%
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB/Key+Mouse
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB/Key+Mouse
4,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB/Key+Mouse 4,990,000₫ 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-55%
Máy bộ BK G6400 4.0 GHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mouse
Máy bộ BK G6400 4.0 GHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mouse
5,790,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK G6400 4.0 GHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mouse 5,790,000₫ 12,990,000₫
-14%
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/8GB/SSD 240GB /Key+Mouse
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/8GB/SSD 240GB /Key+Mouse
5,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/8GB/SSD 240GB /Key+Mouse 5,990,000₫ 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-13%
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB + HDD 1T/Key+Mouse
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB + HDD 1T/Key+Mouse
6,590,000₫
Giảm 500K
Máy bộ BK G5400 3.7Ghz/4GB/SSD120GB + HDD 1T/Key+Mouse 6,590,000₫ 7,590,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
Máy bộ BK i3-10105 /8GB DDR4 /SSD 240GB /Key + Mouse
Máy bộ BK i3-10105 /8GB DDR4 /SSD 240GB /Key + Mouse
6,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-10105 /8GB DDR4 /SSD 240GB /Key + Mouse 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Đặt trước

-13%
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mousse
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mousse
6,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 120GB/Key + Mousse 6,990,000₫ 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)

 

Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/4GB/SSD 240GB/Key+Mouse
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/4GB/SSD 240GB/Key+Mouse
7,490,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/4GB/SSD 240GB/Key+Mouse 7,490,000₫
-12%
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mousse
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mousse
7,490,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mousse 7,490,000₫ 8,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)

 

Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
7,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse 7,990,000₫
-11%
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4G/SSD 120G+HDD 1T/Key + Mousse
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4G/SSD 120G+HDD 1T/Key + Mousse
7,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/4G/SSD 120G+HDD 1T/Key + Mousse 7,990,000₫ 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)

 

-11%
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mousse
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mousse
7,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mousse 7,990,000₫ 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)

 

Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
7,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK Core I3 - 10105 (3.7GHz - 4.4GHz)/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse 7,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-11%
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 120GB+HDD 1TB/Key + Mousse
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 120GB+HDD 1TB/Key + Mousse
8,490,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i3-9100 3.6GHz upto 4.2MHz/8GB/SSD 120GB+HDD 1TB/Key + Mousse 8,490,000₫ 9,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)

 

Máy Bộ BK i5-11400/8G/SSD 240G /Key + Mouse
Máy Bộ BK i5-11400/8G/SSD 240G /Key + Mouse
9,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy Bộ BK i5-11400/8G/SSD 240G /Key + Mouse 9,990,000₫
-17%
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mouse
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mouse
9,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 240GB/Key + Mouse 9,990,000₫ 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
Máy Bộ BK i5-11400/16G/SSD 240G /Key + Mouse
Máy Bộ BK i5-11400/16G/SSD 240G /Key + Mouse
10,490,000₫
Giảm 1.000.000
Máy Bộ BK i5-11400/16G/SSD 240G /Key + Mouse 10,490,000₫
-16%
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mouse
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mouse
10,490,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/8GB/SSD 240GB/Key + Mouse 10,490,000₫ 12,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-15%
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key + Mouse
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key + Mouse
10,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key + Mouse 10,990,000₫ 12,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 250GB /Key + Mouse
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 250GB /Key + Mouse
12,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 250GB /Key + Mouse 12,990,000₫
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse
12,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse 12,990,000₫
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse
13,490,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i5-12400 /16GB DDR4 /SSD 500GB /Key + Mouse 13,490,000₫
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 512GB /Key + Mouse/ Win 11 Pro + Office
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 512GB /Key + Mouse/ Win 11 Pro + Office
13,500,000₫
Giảm 1.000.000
Máy bộ BK i5-12400 /8GB DDR4 /SSD 512GB /Key + Mouse/ Win 11 Pro + Office 13,500,000₫
Máy Bộ BK i5-10400 3.0Ghz/16G/SSD 480GB/VGA 4GB/Key + Mouse
Máy Bộ BK i5-10400 3.0Ghz/16G/SSD 480GB/VGA 4GB/Key + Mouse
14,990,000₫
Giảm 1.000.000
Máy Bộ BK i5-10400 3.0Ghz/16G/SSD 480GB/VGA 4GB/Key + Mouse 14,990,000₫
-12%
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB+ HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key + Mouse
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB+ HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key + Mouse
14,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i5-9400 2.9GHz upto 4.10 GHz/4GB/SSD 120GB+ HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key + Mouse 14,990,000₫ 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-12%
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse
14,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 240GB/Key+Mouse 14,990,000₫ 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-11%
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse
15,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse 15,990,000₫ 17,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-11%
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse
16,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/Key+Mouse 16,990,000₫ 18,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-9%
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse
19,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/8GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse 19,990,000₫ 21,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
-9%
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse
20,990,000₫
Giảm 2.000.000
Máy bộ BK i7 9700-3.0GHz upto 4.7GHz/16GB/SSD 120GB + HDD 1TB/VGA 1050ti 4G/Key+Mouse 20,990,000₫ 22,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím 

 • (Case máy tính minh họa tượng trưng)
Máy Bộ BK i7-12700F /Ram 32GB/SSD NVME 500GB /VGA 2060GB/DVDRW/Key + Mouse
Máy Bộ BK i7-12700F /Ram 32GB/SSD NVME 500GB /VGA 2060GB/DVDRW/Key + Mouse
24,790,000₫
Giảm 1.000.000
Máy Bộ BK i7-12700F /Ram 32GB/SSD NVME 500GB /VGA 2060GB/DVDRW/Key + Mouse 24,790,000₫