iPhone 6S 16G (A)
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,290,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tăng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Acer AS XC-780
11,790,000₫
Máy bộ Acer AS XC-780 11,790,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột Acer + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
10,390,000₫
Máy bộ ASUS K31A i5-4460 10,390,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2) 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-12%
iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New
5,290,000₫
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New 5,290,000₫ 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T) 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
10,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G) 10,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-14%
iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New
5,990,000₫
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New 5,990,000₫ 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
11,190,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41) 11,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA)
8,790,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA) 8,790,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA)
10,850,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA) 10,850,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA)
14,650,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA) 14,650,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA)
16,350,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA) 16,350,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

iPhone 6S 16G (A)
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 SFF Business (1HT57PA PC)
8,590,000₫
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 SFF Business (1HT57PA PC) 8,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột