Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tăng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
6,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ PUBG 1
Máy bộ PUBG 1
36,500,000₫
Máy bộ PUBG 1 36,500,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Acer AS XC-780
Máy bộ Acer AS XC-780
11,790,000₫
Máy bộ Acer AS XC-780 11,790,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ ASUS K31A i5-4460
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
10,390,000₫
Máy bộ ASUS K31A i5-4460 10,390,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2) 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New
5,290,000₫
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Core i3 Like New 5,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF
13,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF 13,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF 14,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T)
12,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( I51315-8G-1T) 12,690,000₫ 13,145,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G )
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G )
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-128G ) 14,190,000₫ 14,590,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G )
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G )
13,690,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 ST ( STI51315-8G-1T-2G ) 13,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1)
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470ST(V8X6M1) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T) 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
10,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G) 10,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-5%
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31207-8G-1T) 9,990,000₫ 10,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-3%
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT (I31410-4G-1TB) 8,990,000₫ 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879)
13,145,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157879) 13,145,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880)
15,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(70157880) 15,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10)
Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10)
25,490,000₫
Máy bộ Dell Inspiron N5680A MT (i5 8400/8GB/1TB/GTX1060 3G/Win10) 25,490,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Optilex 3050SFF
Máy bộ Dell Optilex 3050SFF
12,290,000₫
Máy bộ Dell Optilex 3050SFF 12,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ DELL OPTIPLEX 3050 MFF(70126173)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 3050 MFF(70126173)
11,600,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 3050 MFF(70126173) 11,600,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
12,290,000₫
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT 12,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Optiplex 3050 SFF
Máy bộ Dell Optiplex 3050 SFF
9,290,000₫
Máy bộ Dell Optiplex 3050 SFF 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
12,900,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614) 12,900,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
14,490,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613) 14,490,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
13,190,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071) 13,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
13,990,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF 13,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 SFF Core i5 Like New
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 SFF Core i5 Like New
5,990,000₫
Máy bộ Dell OPTIPLEX 7010 SFF Core i5 Like New 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

 •  
 •  
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
11,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF 11,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
9,190,000₫
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T) 9,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
11,935,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF 11,935,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(42VS370015)
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(42VS370015)
9,690,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(42VS370015) 9,690,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
-3%
Máy bộ Dell Vostro 3470 ST ( I31508-4G-1T )
Máy bộ Dell Vostro 3470 ST ( I31508-4G-1T )
8,990,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 ST ( I31508-4G-1T ) 8,990,000₫ 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
11,190,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41) 11,190,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0

-2%
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T)
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T)
16,590,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T) 16,590,000₫ 16,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
-1%
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T-2G )
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T-2G )
20,790,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT ( I79016-8G-1T-2G ) 20,790,000₫ 20,990,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT(42VT370016)
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT(42VT370016)
11,850,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3670 MT(42VT370016) 11,850,000₫

Khuyến Mãi:

 • Tặng: Chuột + Miếng Lót Chuột + Bàn Phím + Loa Vi Tính 2.0