Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,290,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tăng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905
5,990,000₫
Combo Dell OptiPlex 790N i5 & LCD 19" Dell UltraSharp 1905 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Acer AS XC-780
Máy bộ Acer AS XC-780
11,790,000₫
Máy bộ Acer AS XC-780 11,790,000₫

Khuyến Mãi:

  • Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+Vi Tính 2.0
   • Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
Máy bộ ASUS K31A i5-4460
10,390,000₫
Máy bộ ASUS K31A i5-4460 10,390,000₫

Khuyến Mãi:

  • Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+Vi Tính 2.0
   • Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268 (STI58015) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2)
9,990,000₫
Máy bộ Dell Dell Inspiron 3268ST (5PCDW2) 9,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

-12%
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New
5,290,000₫
Máy bộ Dell Dell OPTIPLEX 790N Like New 5,290,000₫ 5,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 (STI58015) (VGA 2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T)
12,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T) 12,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G)
13,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3268 SFF(STI58015-8G-1T-2G) 13,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF
14,190,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3470 SFF 14,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T)
8,990,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T) 8,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G)
10,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3668 MT (MTI31233-4G-1T-2G) 10,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB)
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Inspiron 3670 MT(MTI31410-4G-1TB) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT
12,290,000₫
Máy bộ Dell OptiPlex 3050 MT 12,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614)
12,900,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT (70131614) 12,900,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613)
14,490,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70131613) 14,490,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071)
13,190,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 MT(70148071) 13,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF
13,990,000₫
Máy bộ DELL OPTIPLEX 5050 SFF 13,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

-14%
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New
5,990,000₫
Máy bộ Dell OPTIPLEX 790N i5 Like New 5,990,000₫ 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng Màn hình LCD 19" Dell UltraSharp 1905 (Like New)

Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF
11,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3268 SFF 11,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T)
9,190,000₫
Máy bộ DELL VOSTRO 3268SFF(STI31506-4G-1T) 9,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF
11,935,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF 11,935,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T)
9,290,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3470 SFF(STI31508-4G-1T) 9,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41)
11,190,000₫
Máy bộ Dell Vostro 3668MT (PWVK41) 11,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA)
8,790,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX79PA) 8,790,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA)
10,850,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX81PA) 10,850,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA)
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA)
14,650,000₫
Máy bộ HP 280 G3 Microtower (1RX83PA) 14,650,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA )
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA )
9,460,000₫
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX80PA ) 9,460,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA )
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA )
11,440,000₫
Máy bộ HP 280 G3 MT(1RX81PA ) 11,440,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA)
Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA)
9,350,000₫
Máy bộ HP 280 G3 PRO(4FB39PA) 9,350,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA)
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA)
16,350,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3 SFF Business (1DG90PA) 16,350,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA )
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA )
17,050,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG90PA ) 17,050,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA )
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA )
19,745,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG92PA ) 19,745,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA)
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA)
20,955,000₫
Máy bộ HP EliteDesk 800 G3(1DG93PA) 20,955,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP Pavilion 57 0-P081d(3JT87AA)
Máy bộ HP Pavilion 57 0-P081d(3JT87AA)
9,955,000₫
Máy bộ HP Pavilion 57 0-P081d(3JT87AA) 9,955,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT54PA)
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT54PA)
11,990,000₫
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT54PA) 11,990,000₫

Khuyến Mãi:

  • Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+Vi Tính 2.0
   • Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT55PA)
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT55PA)
16,335,000₫
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 MT(1HT55PA) 16,335,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ HP ProDesk 400 G4 SFF Business (1HT57PA PC)
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 SFF Business (1HT57PA PC)
8,590,000₫
Máy bộ HP ProDesk 400 G4 SFF Business (1HT57PA PC) 8,590,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng: Bàn phím + Chuột + Lót chuột

Máy bộ Lenovo V520 MT(0NKA00DVA)
Máy bộ Lenovo V520 MT(0NKA00DVA)
6,990,000₫
Máy bộ Lenovo V520 MT(0NKA00DVA) 6,990,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Lenovo V520 MT(10NKA00SVA)
Máy bộ Lenovo V520 MT(10NKA00SVA)
11,290,000₫
Máy bộ Lenovo V520 MT(10NKA00SVA) 11,290,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Lenovo V520(10NKA00EVA)
Máy bộ Lenovo V520(10NKA00EVA)
9,190,000₫
Máy bộ Lenovo V520(10NKA00EVA) 9,190,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK

Máy bộ Lenovo V520(10NKA00RVA)
Máy bộ Lenovo V520(10NKA00RVA)
8,800,000₫
Máy bộ Lenovo V520(10NKA00RVA) 8,800,000₫

Khuyến Mãi:

Tặng:Chuột + Miếng Lót Chuột+ Bàn Phím+ViTính2.0

Trả góp 0% Thẻ tín dụng : HSBC, SACOMBANK,SHINHAN,VPBANK