{{item.caption}}
BK G1840/4G/500G
{{'BK G1840/4G/500G' | cut:true:45:' ...'}}
5.490.000đ

Khuyến Mãi:

{{'BK G1840/4G/500G' | cut:true:45:' ...'}} 5.490.000đ

Khuyến Mãi:

BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T
{{'BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T' | cut:true:45:' ...'}}
16.990.000đ

Khuyến Mãi:

{{'BK Pro i7-4790 3.6GHz/16G/1T' | cut:true:45:' ...'}} 16.990.000đ

Khuyến Mãi:

Asus  K31CD-VN016D
{{'Asus K31CD-VN016D' | cut:true:45:' ...'}}
8.590.000đ

Khuyến Mãi:

{{'Asus K31CD-VN016D' | cut:true:45:' ...'}} 8.590.000đ

Khuyến Mãi:

HP Pavilion 550-162L(P4M88AA)
{{'HP Pavilion 550-162L(P4M88AA)' | cut:true:45:' ...'}}
12.190.000đ

Khuyến Mãi:

{{'HP Pavilion 550-162L(P4M88AA)' | cut:true:45:' ...'}} 12.190.000đ

Khuyến Mãi:

HP Pavilion  550-033L(M1R54AA)
{{'HP Pavilion  550-033L(M1R54AA)' | cut:true:45:' ...'}}
17.990.000đ

Khuyến Mãi:

{{'HP Pavilion  550-033L(M1R54AA)' | cut:true:45:' ...'}} 17.990.000đ

Khuyến Mãi:

HP Pavilion 500-503x(K5M23AA)
{{'HP Pavilion 500-503x(K5M23AA)' | cut:true:45:' ...'}}
11.540.000đ

Khuyến Mãi:

{{'HP Pavilion 500-503x(K5M23AA)' | cut:true:45:' ...'}} 11.540.000đ

Khuyến Mãi:

HP ProDesk 406 G1 Microtower
{{'HP ProDesk 406 G1 Microtower' | cut:true:45:' ...'}}
14.940.000đ

Khuyến Mãi:

{{'HP ProDesk 406 G1 Microtower' | cut:true:45:' ...'}} 14.940.000đ

Khuyến Mãi:

AiO 22 HP PAVILION 22-2026d (K5L72AA)
{{'AiO 22 HP PAVILION 22-2026d (K5L72AA)' | cut:true:45:' ...'}}
17.150.000đ

Khuyến Mãi:

{{'AiO 22 HP PAVILION 22-2026d (K5L72AA)' | cut:true:45:' ...'}} 17.150.000đ

Khuyến Mãi:

Dell Vostro 3252SFF (TTDXY1)
{{'Dell Vostro 3252SFF (TTDXY1)' | cut:true:45:' ...'}}
6.990.000đ

Khuyến Mãi:

{{'Dell Vostro 3252SFF (TTDXY1)' | cut:true:45:' ...'}} 6.990.000đ

Khuyến Mãi:

Dell Vostro 3800 ST (7CGWC6)
{{'Dell Vostro 3800 ST (7CGWC6)' | cut:true:45:' ...'}}
8.390.000đ

Khuyến Mãi:

{{'Dell Vostro 3800 ST (7CGWC6)' | cut:true:45:' ...'}} 8.390.000đ

Khuyến Mãi:

-2%
Dell Inspiron 3650
{{'Dell Inspiron 3650' | cut:true:45:' ...'}}
8.790.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Chuột + Bàn Phím + Loa JS-20 + Miếng lót chuột Razer

{{'Dell Inspiron 3650' | cut:true:45:' ...'}} 8.790.000đ 8.990.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Chuột + Bàn Phím + Loa JS-20 + Miếng lót chuột Razer

-1%
Dell Inspiron 3250 (STI51315)
{{'Dell Inspiron 3250 (STI51315)' | cut:true:45:' ...'}}
11.190.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Chuột + Bàn Phím + Loa JS-20 + Miếng lót chuột Razer

{{'Dell Inspiron 3250 (STI51315)' | cut:true:45:' ...'}} 11.190.000đ 11.350.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Chuột + Bàn Phím + Loa JS-20 + Miếng lót chuột Razer

-5%
Màn hình LCD 19.5" Acer K200HQ
{{'Màn hình LCD 19.5" Acer K200HQ' | cut:true:45:' ...'}}
1.890.000đ

Khuyến Mãi:

Bộ Vệ Sinh LCD 4.1
{{'Màn hình LCD 19.5" Acer K200HQ' | cut:true:45:' ...'}} 1.890.000đ 1.990.000đ

Khuyến Mãi:

Bộ Vệ Sinh LCD 4.1
LCD 18.5" Viewsonic VA1903a
{{'LCD 18.5" Viewsonic VA1903a' | cut:true:45:' ...'}}
1.810.000đ

Khuyến Mãi:

{{'LCD 18.5" Viewsonic VA1903a' | cut:true:45:' ...'}} 1.810.000đ

Khuyến Mãi:

-4%
BK i3-4160/4G/500G
{{'BK i3-4160/4G/500G' | cut:true:45:' ...'}}
6.990.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Bàn phím + Chuột + Loa JS-20 + Miếng lót chuột + Bộ vệ sinh 4.1

{{'BK i3-4160/4G/500G' | cut:true:45:' ...'}} 6.990.000đ 7.290.000đ

Khuyến Mãi:

 Tặng: Bàn phím + Chuột + Loa JS-20 + Miếng lót chuột + Bộ vệ sinh 4.1

BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G
{{'BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G' | cut:true:45:' ...'}}
12.990.000đ

Khuyến Mãi:

{{'BK i5-4460/8G/1000/VGA-1G' | cut:true:45:' ...'}} 12.990.000đ

Khuyến Mãi:

Acer Aspire XC-705 G1840
{{'Acer Aspire XC-705 G1840' | cut:true:45:' ...'}}
6.190.000đ

Khuyến Mãi:

{{'Acer Aspire XC-705 G1840' | cut:true:45:' ...'}} 6.190.000đ

Khuyến Mãi:

Acer AXC705 (DT.SXLSV-004)
{{'Acer AXC705 (DT.SXLSV-004)' | cut:true:45:' ...'}}
7.890.000đ

Khuyến Mãi:

{{'Acer AXC705 (DT.SXLSV-004)' | cut:true:45:' ...'}} 7.890.000đ

Khuyến Mãi:

-{{product.salePercent}}%
{{product.name}}{{product.name}}{{product.name}}
{{product.name | cut:true:45:' ...'}}
{{product.displaySalePrice}}

Khuyến Mãi:

{{product.name | cut:true:45:' ...'}} {{product.displaySalePrice}} {{product.displayPrice}}đ

Khuyến Mãi:

{{product.displaySalePrice}}{{product.displayPrice}}đ

Đang tải...