ABC

NHỮNG SẢN PHẨM KHÁC TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%

  - Điện thoại Oppo F3 Lite (A57), Giá: 5,490,000 VNĐ. Trả trước 30%, kỳ hạn 4 tháng. Với Ngân hàng Home Credit

  - Điện thoại Oppo F5, Giá: 6,990,000 VNĐ. Trả trước 30%, kỳ hạn 4 tháng (Home Credit)

  - Điện thoại Oppo F5 6G, Giá: 8,990,000 VNĐ. Trả trước 30%. Kỳ hạn 6 tháng (Home Credit)

  - Điện thoại Oppo F5 Youth, Giá: 6,190,000 VNĐ. Trả trước 30%, kỳ hạn 4 tháng (Home Credit)

  - Điện thoại Galaxy J7 Pro, Giá: 6,990,000 VNĐ. Trả trước 30%, kỳ hạn 4 tháng (Home Credit)

  - Điện thoại Galaxy J7 Plus, Giá: 8,690,000 VNĐ. Trả trước 30%, kỳ hạn 4 tháng (Home Credit)