Box VTV GO
Đặc điểm nổi bật của Box VTV GO


Chi tiết về sản phẩm

Hình 1: Mặt trước

Hình 2: Mặt sau

Hình 3: Kết nối với TIVI


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

Tin liên quan
Sơ lược về shop
0
Giỏ hàng